Samorząd - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd

O nas
Samorząd
Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF

Przewodniczący:
Wiktoria Ratyńska (6)

Zastępcy:
Mateusz Jarocki (5)
Zuzanną Kielak (4)

Pod koniec września zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego szkoły i zastępców. Tak Od kilku lat, były to wybory pośrednie. Uczniowie wybierali spośród przedstawicieli samorządów klasowych. Przewodniczącym szkoły została Wiktoria Ratyńska z kl. 6, pierwszym zastępcą Mateusz Jarocki z kl. 5, drugim zastępcą  Zuzanną Kielak z kl. 4. Nowy samorząd został uroczyście zaprzysiężony podczas akademii z okazji święta patrona szkoły - Adama Mickiewicza, przewodnicząca złożyła przysięgę na sztandar, zobowiązując się solidnie wykonywać swoje obowiązki. Następnie pan dyrektor P. Anusiewicz wręczył jej symboliczny klucz do szkoły.


Opiekunowie:
p. Agnieszka Kordys, p. Justyna Troć oraz p. Izabela Piwowarczyk.

Zebrania Samorzadu odbywają się w każdą środę na czwartej przerwie w sali nr 109
(11:25-11:45)


Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I sem. roku szkl. 2012/2013:
∙włącza
liśmy się w różne akcje szkolne i ogólnopolskie, m.in. święto patrona szkoły oraz  święto Odzyskania Niepodległości.
∙bra
liśmy udział w akcjach charytatywnych: jedną z nich była Góra Grosza, podczas której zebraliśmy 241,36 zł
∙zbieraliśmy suchą żywność dla ubogich w ramach akcji organizowanej przez Caritas oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska "Dzieci -  dzieciom"
∙w listopadzie zachęc
aliśmy uczniów do obchodzenia Dnia Pluszowego Misia.
∙włączy
liśmy się w akcję podjętą w szkole "Walka z hałasem". Przedstawiciele rozwiesili kolorowe kartki z hasłami zachęcającymi do zmniejszenia hałasu w czasie przerw.
∙włączy
liśmy się w obchody świąt Bożego Narodzenia z tej okazji przygotowaliśmy kartki okolicznościowe.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego