Kalendarium - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Idź do spisu treści

Menu główne

Kalendarium

O nas > Historia
Kalendarium

    1917
  - powstanie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach
    
1919
 - wzmianka w dokumentach Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach dotycząca nauczania religii
   w szkołach powszechnych wymieniająca naszą szkołę, jako jedną z sześciu istniejących w mieście
     
1921
  - nadanie Szkole Podstawowej nr 4 imienia Adama Mickiewicza
     1923
  - pierwsza wzmianka w prasie lokalnej, mówiąca, że przy ulicy Błonie 4 działają szkoły podstawowe nr 2 i 4
   
 1933
  - poświęcono sztandar drużyny ZHP im. Tadeusza Kościuszki
     
lata 30-te
  - złożono w "Czwórce" Centralną Pracownię Przedmiotową kierowaną przez p.Czesława Wadeckiego dla ucz. kl V-VII
    
1939
  - szkoła została zbombardowana i spalona przez okupanta. Wznawia działalność podczas okupacji przy ulicy
    Berka Joselewicza
     1944
  - przeniesienie siedziby szkoły na ulicę Świętojańską 7
     1950
  - szkoła bierze udział w walce z analfabetyzmem. Prowadzone są przyspieszone kursy czytania i pisania
     1953
  - uroczystość wręczenia szkole Sztandaru Organizacji ZHP. Szczep otrzymał imię Adama Mickiewicza
     1959

  - pismo kierownika szkoły p.Janiny Bienieckiej do ówczesnych władz państwowych i oświatowych uzasadniające
   potrzebę budowy nowej szkoły trudnymi warunkami lokalowymi

    styczeń 1960
  - zatwierdzono projekt nowej szkoły
   
2 VII 1960
  - wmurowano kamień węgielny pod budowę Szkoły-Pomnika: 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego
   
10 VI 1961
  - oddano szkołę miastu i uczniom. W uroczystości uczestniczył premier Józef Cyrankiewicz, przedstawiciele władz
     Miasta i Oświaty
   
1965/66
  - po raz pierwszy odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych
  
6 X 1969
   - zorganizowano uroczystą akademię poświęconą pamięci września 1939 roku. Zbiory zgromadzone z tej okazji
     przez uczniów dały początek Izbie Pamięci Narodowej
  
30 IX 1971
  - Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar szkoły. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
    władz miejskich i  oświatowych, uczniowie i rodzice
   1971
   - szkoła zajęła I miejsce w Konkursie na najlepiej zorganizowany Kącik Pamięci Narodowej
   - z okazji 10-lecia szkoły zorganizowano zjazd Kierowników Okręgowych Ośrodków Metodycznych
 
1975-81
   - "Czwórka" została podniesiona do rangi szkoły sportowej
 
1989
   - urządzenie jednej z pierwszych w mieście pracowni komputerowej
  
1994-95
  - szkoła podjęła współpracę ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Nowogródku na
    Białorusi. Efektem tego była wizyta dzieci i nauczycieli tej szkoły u nas podczas ferii zimowych
  1994
  - wprowadzono do nauczania pilotażowy nowy przedmiot - przedsiębiorczość
  1996
  - zorganizowano w szkole siłownię
  - wymiana sprzętu Atari na komputery klasy PC w pracowni komputerowej ze środków Komitetu Rodzicielskiego
 
1997
  - szkoła wygrała ranking na najlepszą szkołę podstawową w Siedlcach
  
w latach 1989-98
  - przeprowadzono liczne remonty i modernizacje szkoły
  
1998
  - 26 listopada w Kąciku Patrona zostało odsłonięte popiersie Adama Mickiewicza
  
2000
  - ostatni raz wręczono świadectwa uczniom klas ósmych, pozostałe dzieci uczą się w sześcioletniej Szkole Podstawowej
  - założenie przez p.Jadwigę Baranowską Klubu Wolontariusza "Równy Start", którego celem
    jest pomoc dziecku z    trudnościami w nauce
  2005
- z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza po raz kolejny odbyły się obchody święta
  Patrona. Grono   pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zaproszeni goście spotkali się
  na specjalnej Radzie   Szkoleniowej, na której   prof. Antoni Czyż wygłosił referat nt. "Stan
  badań nad pierwszym tomem poezji Adama Mickiewicza. Od Pigonia do Skwarczyńskiej".


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego