Biblioteka - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Idź do spisu treści

Menu główne

Biblioteka

O nas
Biblioteka

"...Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole
porządnie się uczyć nie da..."
Jadwiga Andrzejewska
Nauczyciele bibliotekarze:
•   p. Agnieszka Smolińska
•   p. Rafał Piątek

Biblioteka i pracownia multimedialna pracują od 8.00 do 17.00

Lokal biblioteki stanowią 2 pomieszczenia:
•   czytelnia wraz z centrum multimedialnym
•   wypożyczalnia

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym udostępnianym na miejscu i nauczycielom na zajęcia w klasach.

Posiada :
•   8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
•   2 urządzenia wielofunkcyjne
Wypożyczalnia jest miejscem, gdzie czytelnicy mogą:
•   wypożyczyć książki do domu
•   poradzić się co do ich wyboru
•   podzielić się refleksjami po lekturze
Zadania i funkcje spełniane przez bibliotekę są liczne i ważne, a jej działalność służy:
•   realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
•   rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych uczniów,
•   przygotowaniu do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji,
•   wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich działań dydaktyczno-wychowawczych,
•   upowszechnianiu czytelnictwa poprzez różne formy (ekspozycje zbiorów,
wystawy, konkursy itd.).
Oprócz działań pedagogicznych:
•   biblioteka gromadzi i selekcjonuje zbiory,
•   rozbudowuje warsztat informacyjny.
•   prowadzi dokumentację biblioteczną związaną z planowaniem, sprawozdawczością i realizacją zadań.
Zbiory biblioteki stanowią obecnie:
•   19 295 książek
•   8  tytułów czasopism (głównie metodyczne dla nauczycieli)Czytelnictwo za I semestr


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego