- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Idź do spisu treści

Menu główne

1917
- powstanie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach
1919
- wzmianka w dokumentach Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach dotycząca nauczania religii
w szkołach powszechnych wymieniająca naszą szkołę, jako jedną z sześciu istniejących w mieście 1921
- nadanie Szkole Podstawowej nr 4 imienia Adama Mickiewicza
1923
- pierwsza wzmianka w prasie lokalnej, mówiąca, że przy ulicy Błonie 4 działają szkoły podstawowe nr 2 i 4
1933
- poświęcono sztandar drużyny ZHP im. Tadeusza Kościuszki
lata 30-te
- złożono w "Czwórce" Centralną Pracownię Przedmiotową kierowaną przez p.Czesława Wadeckiego dla ucz. kl V-VII
1939
- szkoła została zbombardowana i spalona przez okupanta. Wznawia działalność podczas okupacji przy ulicy
Berka Joselewicza
1944
- przeniesienie siedziby szkoły na ulicę Świętojańską 7
1950
- szkoła bierze udział w walce z analfabetyzmem. Prowadzone są przyspieszone kursy czytania i pisania
1953
- uroczystość wręczenia szkole Sztandaru Organizacji ZHP. Szczep otrzymał imię Adama Mickiewicza

1959
- pismo kierownika szkoły p.Janiny Bienieckiej do ówczesnych władz państwowych i oświatowych uzasadniające
potrzebę budowy nowej szkoły trudnymi warunkami lokalowymi
styczeń 1960
- zatwierdzono projekt nowej szkoły
2 VII 1960
- wmurowano kamień węgielny pod budowę Szkoły-Pomnika: 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego
10 VI 1961
- oddano szkołę miastu i uczniom. W uroczystości uczestniczył premier Józef Cyrankiewicz, przedstawiciele władz
Miasta i Oświaty
1965/66
- po raz pierwszy odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych
6 X 1969
- zorganizowano uroczystą akademię poświęconą pamięci września 1939 roku. Zbiory zgromadzone z tej okazji
przez uczniów dały początek Izbie Pamięci Narodowej
30 IX 1971
- Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar szkoły. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i  oświatowych, uczniowie i rodzice
1971
- szkoła zajęła I miejsce w Konkursie na najlepiej zorganizowany Kącik Pamięci Narodowej
- z okazji 10-lecia szkoły zorganizowano zjazd Kierowników Okręgowych Ośrodków Metodycznych
1975-81
- "Czwórka" została podniesiona do rangi szkoły sportowej
1989
- urządzenie jednej z pierwszych w mieście pracowni komputerowej
1994-95
- szkoła podjęła współpracę ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Nowogródku na Białorusi. Efektem tego była wizyta dzieci i nauczycieli tej szkoły u nas podczas ferii zimowych
1994
- wprowadzono do nauczania pilotażowy nowy przedmiot - przedsiębiorczość
1996
- zorganizowano w szkole siłownię
- wymiana sprzętu Atari na komputery klasy PC w pracowni komputerowej ze środków Komitetu Rodzicielskiego
1997
- szkoła wygrała ranking na najlepszą szkołę podstawową w Siedlcach
w latach 1989-98
- przeprowadzono liczne remonty i modernizacje szkoły
1998
- 26 listopada w Kąciku Patrona zostało odsłonięte popiersie Adama Mickiewicza
2000
- ostatni raz wręczono świadectwa uczniom klas ósmych, pozostałe dzieci uczą się w sześcioletniej Szkole Podstawowej
- założenie przez p.Jadwigę Baranowską Klubu Wolontariusza "Równy Start", którego celem jest pomoc dziecku z    trudnościami w nauce
2005
- z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza po raz kolejny odbyły się obchody święta Patrona. Grono   pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zaproszeni goście spotkali się
na specjalnej Radzie   Szkoleniowej, na której   prof. Antoni Czyż wygłosił referat nt. "Stan badań nad pierwszym tomem poezji Adama Mickiewicza. Od Pigonia do Skwarczyńskiej".

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego